Public Relations

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczymy usługi z zakresu public relations związane z:
★ budowaniem wizerunku firm w mediach
★ przygotowywaniem strategii komunikacyjnych dla marek, firm oraz wydarzeń
★ budowaniem i podtrzymywaniem pozytywnych relacji z mediami (media relations)
★ organizacją konferencji prasowych

Oprócz tradycyjnych narzędzi wykorzystywanych w działaniach PR sięgamy po nowoczesne
rozwiązania z zakresu ePR:

★ social media marketing
★ marketing szeptany (Word-of-Mouth marketing on line)
★ współpraca z blogerami